Документи

Отчет за приходи и разходи за 2021 г. на Сдружение Фонд Жеравна – PDF (1.17 Mb)
Счетоводен баланс за 2021 г. на Сдружение Фонд Жеравна – PDF (1.6 Mb)