Документи

Отчет за приходи и разходи за 2022 г. на Сдружение Фонд Жеравна – PDF (0.29 Mb)
Счетоводен баланс за 2022 г. на Сдружение Фонд Жеравна – PDF (0.4 Mb)
Протокол от общо събрание на Фонд Жеравна от 20 Май 2022 – PDF (0.92 Mb)
Отчет за приходи и разходи за 2021 г. на Сдружение Фонд Жеравна – PDF (1.17 Mb)
Счетоводен баланс за 2021 г. на Сдружение Фонд Жеравна – PDF (1.6 Mb)