Документи

Устав на Сдружение Фонд Жеравна –PDF (7.9 Mb)

Заявление за членство в Сдружение Фонд Жеравна – PDF (0.304 Mb)

Счетоводен баланс за 2023 г. на Сдружение Фонд Жеравна –PDF (0.36 Mb)

Отчет за приходи и разходи за 2023 г. на Сдружение Фонд Жеравна – PDF (0.25 Mb)

Отчет за приходи и разходи за 2022 г. на Сдружение Фонд Жеравна – PDF (0.29 Mb)
Счетоводен баланс за 2022 г. на Сдружение Фонд Жеравна – PDF (0.4 Mb)
Протокол от общо събрание на Фонд Жеравна от 20 Май 2022 – PDF (0.92 Mb)
Отчет за приходи и разходи за 2021 г. на Сдружение Фонд Жеравна – PDF (1.17 Mb)
Счетоводен баланс за 2021 г. на Сдружение Фонд Жеравна – PDF (1.6 Mb)