За Фонд Жеравна

Основните цели на Фонда са: да насърчава, подпомага и развива културния, икономически и туристически облик на село Жеравна, като чрез това съдейства за възраждането му като развито културно, икономическо и туристическо селище; да спомага за развитието на инвестиционна среда и инфраструктурата в село Жеравна с цел неговото икономическо развитие; да насърчава, подпомага и развива туризма и др. стопански дейности; да работи за опазване и възстановяване на природата, околната среда и предотвратяване на екологични проблеми, за формиране на природозащитна култура и повишаване на общественото съзнание относно начините за опазване и възстановяване на околната среда.

Данни за регистрацията на Фонда

Адрес:
„Йовина къща“
с. Жеравна 8988, община Котел
ЕИК: 206175161

Представляващ и председател на управителния съвет:
Марин Маринов

Управителен съвет:
д-р Валентина Митева
Марин Маринов
Ралица Раева