Учреден е Фонд Жеравна

Уважаеми жеравненци, гости и приятели на Жеравна,
С огромното желание да работим за съхраняването и развитието на Жеравна и нейното землище, вече е официално регистриран „Фонд Жеравна“, с юридическа форма: сдружение в обществена полза.
Основните цели на Фонда са: да насърчава, подпомага и развива културния, икономически и туристически облик на село Жеравна, като чрез това съдейства за възраждането му като развито културно, икономическо и туристическо селище; да спомага за развитието на инвестиционна среда и инфраструктурата в село Жеравна с цел неговото икономическо развитие; да насърчава, подпомага и развива туризма и др. стопански дейности; да работи за опазване и възстановяване на природата, околната среда и предотвратяване на екологични проблеми, за формиране на природозащитна култура и повишаване на общественото съзнание относно начините за опазване и възстановяване на околната среда.
Учредители на фонда са: д-р Валентина Гатева-Митева, Васил Евтимов, Василена Лалова, Марин Маринов, Николай Димитров, Ралица Раева, Румен Бояджиев.
Досега с помощта на „Фонд Жеравна“ бе направено следното:
– частичен ремонт (заустване) на канал в центъра на селото, за да се намали наличието на свободни отпадни води в „Селски дол“ и микро-язовир Жеравна;
– осигуряване на 10 пожарогасителя, поставени на възлови места в Жеравна;
– извършване на частичен ремонт на дупки по улици и калдъръми в селото;
– предоставяне средства за курбан по случай църковния празник на селото – 9 май.
Всичко това стана възможно благодарение на средства дарени от учредителите и от Сдружението на преподавателите от историческия факултет към Софийски университет „Св. Кл. Охридски“.
Въпреки огромното желание и наличието на множество идеи за културни и др. събития, поради епидемиологичната обстановка не може да се предприеме нищо. Ето защо и след среща с кмета на Жеравна г-н Васил Рещов, се оформи следния план за следващите месеци:
1. Възстановяване на еко-пътеките до Котел (почистване, маркировка, поставяне на указателни табели, евентуално поставяне на заслони и пейки);
2. Възстановяване на калдъръми (закупуване на материали и заплащане труд);
3. Осигуряване на техника (резачки и косачки) за почистване и поддръжка на общинските части;
4. Създаване на карта на селото и землището, с обозначени исторически и културни обекти, къщи за гости, механи, търговски обекти, както и екопътеки;
5. Проучване на възможности за условия за колоездачен туризъм;
6. Търсене на възможности за подобряването на инфраструктурата на селото, водоснабдяването и канализацията.
Информация за дейностите на „Фонд Жеравна“ ще бъде публикувана на Фейсбук страницата на фонда (ще бъде обявена скоро), на Фейсбук страницата „Жеравна“ (Жеравна-Zheravna-Jeravna) и на сайта www.jeravna.com.
За да може „Фонд Жеравна“ да продължи да действа за съхранението и развитието на Жеравна са нужни дарения. Разчитаме на всички жители, гости и приятели на Жеравна да ни подкрепят и с още идеи.
Желаещите да подпомогнат с дарения могат да го направят на следните сметки (моля посочвайте пълните си имена и предварително ни информирайте на имейл fundzheravna@gmail.com, за да го направим съгласно всички законови изисквания):
Сдружение „Фонд Жеравна“
Банка ДСК клон Котел, BIC STSABGSF
IBAN BG29 STSA 9300 0027 2597 69 – в лева
IBAN BG72 STSA 9300 0027 2599 65 – в евро