Месец: януари 2021

ПЛАН на Сдружение ФОНД ЖЕРАВНА

Жеравна 1986

Скъпи приятели и съмишленици, приятели на Жеравна и региона на Жеравна,Сдружение ФОНД ЖЕРАВНА има амбициозна програма за действие през 2021 година, като част от заложените в програмата цели са по-дългосрочни и ще бъдат реализирани поетапно в съответствие с… Read More

Равносметка за дейността на Фонд Жеравна за изминалата 2020 г.

дърворезба от Жеравна

Какво свършихме през 5-те месеца от нашето учредяване: Сдружението беше учредено с 4,800 лв собствени средства на част от учредителите. Чрез дарения бяха събрани още близо 4,000 лв. Eдинствените административни разходи са банкови такси за двете банкови сметки… Read More