Жеравна 1986

ПЛАН на Сдружение ФОНД ЖЕРАВНА

Скъпи приятели и съмишленици, приятели на Жеравна и региона на Жеравна,
Сдружение ФОНД ЖЕРАВНА има амбициозна програма за действие през 2021 година, като част от заложените в програмата цели са по-дългосрочни и ще бъдат реализирани поетапно в съответствие с нашите възможности и най-вече в съответствие с обема на набраните средства – една част от дейностите изискват значителен финансов ресурс, който се надяваме да акумулираме с вашата безценна помощ. Набраните средства ще разходваме за следните дейности, разделени в две основни категории:

I. Съхранение облика на Жеравна

1. Ремонт на сградата на пожарната.
Имаме желанието да ремонтираме поне покрива на сградата на пожарната. Вече сме в контакт с директора на пожарната в гр. Котел, откъдето срещаме пълно разбиране и съдействие. Жеравна е единственото село в България със собствена пожарна кола и специална сграда.
2. Ремонт на училищните сгради и детската градина, с цел тяхното запазване.
Сградите на училището и детската градина се рушат. Ремонт на покривите е наложителен като абсолютен минимум, за да бъдат запазени тези сгради и да бъдат използвани в обществена полза.
3. Кампании за почистване на боклука по улици и дерета в селото.
За съжаление, на много места в Жеравна има натрупване на отпадъци от различно естество. Желанието ни е да организираме кампании за почистване и облагородяване на такива места, за да стане селото ни по-чисто и приветливо.

4. Кампании за засаждане на цветя, дървета и храсти из селото.
В Жеравна има доста места, подходящи за създаване на малки цветни лехи и градинки. Убедени сме, че това ще внесе допълнителна атмосфера и ще добави към облика на Жеравна. Ще засадим също декоративни и плодни дръвчета на подходящите за това места.
5. Ремонт на старата камбана и възстановяване на камбанарията в църквата „Св. Николай“.
Казват, че звъна на старата камбана, която е спукана и от много време стои в двора на църквата, се чувал в съседните села, а звука бил омагьосващ. След консултация със специалисти, които смятат, че с днешните технологии ремонта на камбаната няма да е проблем, решихме да се заемем с това богоугодно дело. Разбира се, ще трябва да направим и камбанарията, за да има къде да окачим камбаната и да се наслаждаваме на неповторимия й звук.

II. Подпомагане на културния и туристически живот

1. Участие в организирането на празника на Жеравна – 9 май 2021 (неделя).
2. Създаване на маршрути и условия за планинско колоездене.
Искаме да привлечем специалисти по планинско колоездене, които да определят най-добрите маршрути, а ние да ги облагородим и да направим съответните промоционални и помощни материали.
3. Подновяване на туристическите и еко пътеки от Жеравна към съседните землища.
Желанието ни е да направим туризма в Жеравна малко по-екологичен. Имаме какво да покажем на любителите на природата. Ще трябва да положим усилия, за да направим планинските машрути по-приятни и по-безопасни.
4. Създаване на карта на землището с туристическите обекти и пътеки, музеите, лицензираните къщи за гости, и др. обекти в селото.
Смятаме, че картата ще помогне на туристите да прекарват по-пълноценно времето си в Жеравна, като по този начин се надяване и да удължим престоя им в нашето село.
5. Организиране на историческа възстановка с участието на Регионален клуб “32 пехотен полк“ – гр. Нова Загора към Национално дружество „Традиция“.
6. Организиране на различни културни мероприятия.
7. Преиздаване на книгата на Д. Константинов „Жеравна“ (с изтекли авторски права).
8. Съдействие и участие в кметските инициативи за честването на празника на Жеравна 9 май (неделя).
9. Издаване на календар Жеравна 2022.

Сдружението ще продължава да съдейства на кмета на Жеравна във всички инициативи и дейности, които съвпадат с нашата мисия и цели.

Благодарим на всички наши дарители, настоящи и бъдещи.

Желаем Ви успешна 2021 година!