ИЗДИГАНЕ НА ХРИСТИЯНСКИ КРЪСТ ЗА БЛАГОСЛОВИЯ НАД ЖЕРАВНА

Сдружение „Фонд Жеравна“ открива специална кампания за набиране на средства за издигане на християнски кръст над Жеравна. Идеята е на кмета г-н Рещов, със проекта и построяването му се заема Сдружението, като средствата ще бъдат изцяло от целеви дарения, Фондът няма да финансира този проект от събраните досега средства по други кампании.

Специално благодарим на кмета на Община Котел г-н Каранашев и всички служители на общината, които оказват съдействие в административния процес.

Нека този кръст да бъде символ на благословия на Жеравна и на желанията на жеравненци и приятелите на Жеравна за нейното възраждане.

Освен в кутиите, поставени в църквата, в магазин „Михалеви“ и в сувенирен магазин „Дюкянъ“, дарения можете да направите на следните сметки:

Сдружение „Фонд Жеравна“
Банка ДСК клон Котел, BIC STSABGSF
IBAN BG29 STSA 9300 0027 2597 69 – в лева (BGN, лв.)
IBAN BG72 STSA 9300 0027 2599 65 – в евро (EUR, €)

Сдружението е регистрирано: ЕИК 206175161 и издава фактури за приети дарения.

Законодателството дава възможност на лицата – както юридическите, така и физическите – направили дарение на юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза, да облекчат данъчното си задължение (чл. 31 от ЗКПО и чл. 22 от ЗДДФЛ)

Схема на проекта може да видите тук.