Месец: октомври 2021

ИЗДИГАНЕ НА ХРИСТИЯНСКИ КРЪСТ ЗА БЛАГОСЛОВИЯ НАД ЖЕРАВНА

ОБНОВЕНА на 20.10.2021 Проектът за мемориалния християнски кръст беше съгласуван със съответните служби на Община Котел и беше внесен за одобрение в Националния Институт за Недвижимо Културно Наследство през септември. Кръстът ще бъде висок около 9 м, от… Read More