ИЗДИГАНЕ НА ХРИСТИЯНСКИ КРЪСТ ЗА БЛАГОСЛОВИЯ НАД ЖЕРАВНА

ОБНОВЕНА на 18.02.2022

Поради противоречивата дискусия за кръста, появила се в социалните мрежи 8 месеца след обявяването на инициативата, дарителят оттегля решението си да дари кръст. Постъпилите по банков път малки суми-дарения ще бъдат върнати на дарителите, освен ако те изрично не посочат (с имейл до сдружението), че средствата им могат да бъдат ползвани за други инициативи на Сдружението. Събраните в кутии около 400 лв. ще бъдат ползвани за други инициативи, свързани с църква Св. Никола – с. Жеравна.

___________________________________

ОБНОВЕНА на 20.10.2021

Проектът за мемориалния християнски кръст беше съгласуван със съответните служби на Община Котел и беше внесен за одобрение в Националния Институт за Недвижимо Културно Наследство през септември. Кръстът ще бъде висок около 9 м, от солидна стоманена конструкция, и ще може да се вижда от почти цялото село. Очаква се процедурата по одобрение да продължи поне 6 месеца. Чрез специалната дарителска кампания целево са събрани 480.04 лв в брой и 210 лв по банков път. Благодарим на тези дарители, които в тези кризисни времена отделиха средства за създаване на нови паметници на духовността се надяваме, че и други ще откликнат. Кутиите за дарения са събрани и средствата в тях преброени, но можете да направите банков превод по сметката на Сдружението, като изрично упоменете „за християнския кръст“.
____________________________________

ПУБЛИКАЦИЯ ОТ 03.06.2021

Сдружение „Фонд Жеравна“ открива специална кампания за набиране на средства за издигане на християнски кръст над Жеравна. Идеята е на кмета г-н Рещов, със проекта и построяването му се заема Сдружението, като средствата ще бъдат изцяло от целеви дарения, Фондът няма да финансира този проект от събраните досега средства по други кампании.

Специално благодарим на кмета на Община Котел г-н Каранашев и всички служители на общината, които оказват съдействие в административния процес.

Нека този кръст да бъде символ на благословия на Жеравна и на желанията на жеравненци и приятелите на Жеравна за нейното възраждане.

Освен в кутиите, поставени в църквата, в магазин „Михалеви“ и в сувенирен магазин „Дюкянъ“, дарения можете да направите на следните сметки:

Сдружение „Фонд Жеравна“
Банка ДСК клон Котел, BIC STSABGSF
IBAN BG29 STSA 9300 0027 2597 69 – в лева (BGN, лв.)
IBAN BG72 STSA 9300 0027 2599 65 – в евро (EUR, €)

Сдружението е регистрирано: ЕИК 206175161 и издава фактури за приети дарения.

Законодателството дава възможност на лицата – както юридическите, така и физическите – направили дарение на юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза, да облекчат данъчното си задължение (чл. 31 от ЗКПО и чл. 22 от ЗДДФЛ)

Схема на проекта може да видите тук.