Жеравна

Среща на Фонда с кмета на общината

На 19 октомври М. Маринов, председател на УС, Р. Раева, член на УС и Р. Бояджиев, член, проведоха среща с г-н Коста Каранашев, кмет на Община Котел.

Срещата имаше за цел да представи извършеното от Сдружението досега и да се обсъдят плановете на Общината за съхранението и развитието на Жеравна. Недвусмислено беше подчертано, че Жеравна е една от най-значимите културни и исторически ценности на България, които не бива да бъдат погребвани и които допринасят значително за облика на Община Котел.

Намеренията на Общинското ръководство са в Жеравна да се развива туризма. В продължение на повече от час бяха обсъждани проблемите на селото, които представляват непосредствена пречка за неговото икономическо развитие:

– застаряващото население и липсата на стимули за млади и образовани хора да остават или да се заселват в Жеравна;

– остарялата водопреносна мрежа и непрекъснатите ремонти, които рушат автентичния вид на селото;

– рушащите се частни и обществени сгради (вкл. детската градина, училището);

– недостатъчното използване на съществуващия потенциал на селото – природни и културни дадености и ценности – като източник на приходи, чрез които да се поддържа и инвестира в облика и развитието на селото.

Сдружението беше поканено да изпрати до средата на ноември 2021 година своите предложения, които да бъдат обсъдени и евентуално включени в плановете на Общината.