маркиране на туристическите пътеки около Жеравна

Маркирани и почистени са туристическите пътеки около Жеравна

По инициатива и с участие на Сдружение ФОНД ЖЕРАВНА, Туристическо Дружество „Насам-Натам“ трасира и маркира туристически маршрути около Жеравна и Котел и ги нанесе ги на планинарската карта:
https://www.kade.si/index.html#map=15/2946401.12/5284865.7/0

Списък на маршрутите:

Начало с. Жеравна

✅ Жеравна – заслон Ботуша – Котел. Синя маркировка. Дължина: 9,6 км. Продължителност: 3:30 часа

✅ Жеравна – Котленската пътека – Котел. Зелена маркировка до разклона след Отузбирова чешма, синя/червена до Котел. Дължина: 11,8 км. Продължителност: 4:30 часа

✅ Жеравна – вр. Вида (крепост Диавена). Зелена маркировка до билото, синя до подножието на върха, червена до горе. Дължина: 4,3 км. Продължителност: 1:50 часа

✅ Жеравна – скала Варовицата. Синя маркировка до разклона към скалата, жълта по пътеката до нея. Дължина: 1,5 км. Продължителност: 0:40 часа

✅ Жеравна – заслон Ботуша – вр. Разбойна. Синя маркировка до пътя над заслон Ботуша, червена до върха. Дължина: 8,8 км. Продължителност: 3:40 часа

✅ Кръгов панорамен маршрут „Ветрила“. Синя маркировка до билото, червена по билото на изток, зелена на слизане към Жеравна. Дължина: 8 км. Продължителност: 3:20 часа

Начало гр. Котел

✅ Котел – заслон Ботуша – Жеравна. Синя маркировка. Дължина: 9,6 км. Продължителност: 3:30 часа

✅ Котел – Котленската пътека – Жеравна. Синя/червена маркировка до разклона преди Отузбирова чешма, зелена до Жеравна. Дължина: 11,8 км. Продължителност: 4:45 часа

✅ Котел – вр. Разбойна. Червена маркировка. Дължина: 5,3 км. Продължителност: 2:15 часа

✅ Котел – вр. Вида (крепост Диавена). Синя/червена маркировка до разклона преди Отузбирова чешма, зелена маркировка до подножието на върха, червена до горе. Дължина: 10,5 км. Продължителност: 4 часа

✅ Котел – вр. Вида (крепост Диавена). Начало при Гръцки дол. Червена маркировка. Дължина: 3,5 км. Продължителност: 1:30 часа.