Какво направихме през 2023 г.

  • Със средствата от членовете на Сдружението, дарители и спомоществуватели, през 2023 год успяхме да постигнем следното:
  • Положихме ударопоглъщаща настилка на детската площадка в центъра на селото и осигурихме боя, с която бяха пребоядисани съоръженията;
  • Поставихме останалата част от указателните табели в началните и крайни точки на екопътеките съответно между Жеравна и Котел;
  • Дарихме материали (улуци, дървен материал и др.) за ремонт на покрива на Народно Читалище „Единство-1870“ – емблематична за селото сграда, построена по проекта и изцяло със средствата на инж.Васил Ранков и дарена на читалищното настоятелство през 1940 год.
  • Предоставихме на читалището мултимедия и екран за ползване.
  • С активното съдействие на отделни членове на Сдружението беше установено неправомерно унищожаване на камбанарията на църквата на Жеравна „Св. Николай“, данните бяха предадени на съответните държавни органи;
  • Продължихме да оказваме административно съдействие на кмета в действията му свързани със съхраняване и подобряване облика на селото, подмяна на непрекъснато повреждащата се ВиК мрежа, и  т.н.
  • За 5-та поредна година издадохме календар „Жеравна“, който разпространяваме срещу дарения и средствата от тях използваме съгласно устава на Сдружението.