Дарения

За да може „Фонд Жеравна“ да продължи да работи за съхранението и развитието на Жеравна са нужни дарения. Разчитаме на всички жители, гости и приятели на Жеравна да ни подкрепят не само с дарения, но и с идеи.
Желаещите да ни подпомогнат с дарения могат да го направят на следните сметки (моля посочвайте пълните си имена и предварително ни информирайте на имейл fundzheravna@gmail.com, за да го направим съгласно всички законови изисквания):
Сдружение „Фонд Жеравна“
Банка ДСК клон Котел, BIC STSABGSF
IBAN BG29 STSA 9300 0027 2597 69 – в лева (BGN)
IBAN BG72 STSA 9300 0027 2599 65 – в евро (EUR)