Нашата Мисия

Основната ни мисия е да запазим Жеравна за бъдещите поколения във вида, в който я познаваме днес.

Целите на фонда са:

  • да насърчава, подпомага и развива културния, икономически и туристически облик на село Жеравна, като чрез това съдейства за възраждането му като развито културно, икономическо и туристическо селище;
  • да спомага за развитието на инвестиционна среда и инфраструктурата в село Жеравна с цел неговото икономическо развитие;
  • да насърчава, подпомага и развива туризма и др. стопански дейности;
  • да работи за опазване и възстановяване на природата, околната среда и предотвратяване на екологични проблеми, за формиране на природозащитна култура и повишаване на общественото съзнание относно начините за опазване и възстановяване на околната среда.